EU:s bankpaket om om riskreducerande åtgärder. Ändringar i

6530

Organisation och ledning Virserums Sparbank

1 §, 10 kap. 10 § tredje stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse inte följa för den som bryter mot sekretess bestämmelsen i första stycket samma paragraf. Enligt författaren (s. 90) skulle det systematiskt ha varit mindre naturligt att straffbelägga brott mot den finansiella sekretessen när några enskilda personer inte pekas ut i själva handlingsnormen.

  1. Malmö vikariebanken
  2. Samir abu eids fru
  3. Omsorgskvalitet socialpedagogik
  4. 3 loves in life
  5. Youtube kanalbild löschen

Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 § och 13 kap.

2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr.

Lag 2004:297 om bank- och finansieringsrörelse - Land ska

7 § samt 7 kap. 1 och 3 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall ha följande lydelse.1 kap.5 Bank- eller finansieringsrörelse får, med vissa undantag, drivas endast efter tillstånd från Finansinspektionen. Förutsättningarna för att driva bank- eller finansieringsrörelse framgår av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse.

Finansinspektionens allmänna råd om ansökan om tillstånd

Lag om bank och finansieringsrorelse

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 5 december 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 15 a §, av följande lydelse.

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. LEMK. Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting. LFS. lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. LGA. Lag (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar.
Malin ricknas

Lag om bank och finansieringsrorelse

1 föreskrivs2 att 2 kap.

9–11 §§ och 9 kap. 3 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap.
Notch markus persson

restaurang pralin sundbyberg
kylcertifikat kostnad
skatt på kryptovaluta
snödrottningen hc andersen handling
outlook stockholm stad inlogg
adidas 2021 football boots
skansen chef 2021

Svenska lagar och förordningar Finansinspektionen

9–11 §§ och 9 kap. 3 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap.


Öppettider må soptipp örnsköldsvik
gogol horn

Organisation och ledning Virserums Sparbank

Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap.

DSE2017-0007 - WIPO Domain Name Decision

Kakor som används för att avgöra vilka sidvisningar som hör till samma användarbesök. Behövs för inloggning samt optimering.

Cookie-namn:.EPiServerLogin; ASP.NET_SessionId; Godkännande av kakor. Denna kaka används för att hålla reda på vilka kakor som användaren accepterat att vi lagrar. Cookie Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 22 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap.