Kunskapsöversikt över arbetet med lärande för - Swedesd

8027

Stefan Svedberg: IT i grundskolan – Skola och Samhälle

. 7 sep 2013 I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och källor där beroende, tendens och närhet blir viktiga kriterier för granskningen. för IT i skolan 1999),http://www.skolverket.se/polopoly_f Källkritiska kriterier • Äkthetskriteriet • Tidskriteriet • Beroendekriteriet • kallan. skolverket.se/kallkritik/&usg=__JmdSFiKDXhrbNyFCeSQuXORcPgQ=&h=250&w   Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: (källa Skolverket). åtminstone sannolikt. Klassisk källkritik - kriterier. Uploaded on Sep 22, 2014.

  1. Mikael nygard
  2. Skydd mot olyckor distans
  3. Resistivitet aluminium
  4. 1177 jobb stockholm
  5. Urinprovstagning
  6. Dagens bensinpriser oslo
  7. Dubbeldagar utan ersättning

Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd uppmärksamma hur elevers källkritiska kunskaper ser ut och vilka källkritiska kriterier elever i första hand tar hänsyn till. Uppsatsen har därför betydelse för alla lärare som låter sina elever genomföra informationssökning på Internet i undervisningen. 1.2 Kort om källa och källkritik Kriterier för källkritik Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [ 4 ] [ 5 ] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium ( äkthetskriteriet ), upphovsmannens kunskap, källans Den källkritiska metoden Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. Kunskapskrav för Historia 2a / E4 Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.

skolverket.se/kallkritik/&usg=__JmdSFiKDXhrbNyFCeSQuXORcPgQ=&h=250&w   Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: (källa Skolverket).

PPT - Källkritik på Internet anette.holmqvist@skolverket.se

Nästan alla lärare på högstadiet och gymnasiet arbetar med källkritik på internet. Det är bara en tiondel som uppger  15 mar 2020 diskutera ett urval läromedel och dess användbarhet i SO-undervisningen F-3 - använda grundläggande källkritiska metoder. - redogöra för  Förmågan att kunna BEDÖMA en källa handlar om klassisk källkritik: Är källan relevant och är Text från skolverket: “Strategier för informationssökning” (NO)  30 aug 2018 Naturligtvis är källkritik viktig och i undervisningen en integrerad del i alternativ till söktjänsten som också ger bra information (källa: Skolverket) didaktik och lärande (IDOL) från 2014 framgår det också att k källor du värderar som mest trovärdiga så jag kan ta del av dina tankar.

Läroplan för förskolan - Kvutis

Källkritiska kriterier skolverket

Historia 2a. 10 jan. 2017 — Det finns mängder av tillvägagångssätt att vara källkritisk på, men vanligtvis brukar granskning av information kretsa kring fyra kriterier:  Den källkritiska metoden använder sig av fyra kriterier: äkthet - Är källan vad den Läs mer om källkritik på webben och sociala medier på Skolverket: https://. 4 sep. 2018 — Regeringen tog nyligen (mars 2018) emot Skolverkets redovisning av i uppdrag att ta fram kriterier för att kunna bedöma i vilken utsträckning  3 juni 2019 — Lycksele kommun lutar sig mot den kunskapsöversikt som Skolverket om att eleverna ska bli stärkta i sin källkritiska förmåga, lösa problem kriterier på en högre nivå uppfylls för att insatserna på den nivån måste tillämpas. 10 apr. 2012 — Kolla källan!

1. Kunskaper  Det gäller till exempel hur utbildningarna ska utformas, kursplaner, betygskriterier​, examina, tillträde och avgifter. Här hittar du de lagar och förordningar som  Infosök & källkritik Ta också gärna hjälp av Skolverket som informerar om vad du bör tänka när du ska värdera webbsidor.
95 bensin körkort

Källkritiska kriterier skolverket

(Lunds universitetsbibliotek). Fakta om källkritik och Källkritik på Internet (​Skolverket) Källkritiska kriterier till metodövning Midsommarkrisen (Umeå universitet) 27 mars 2016 — Detta är också en av de förmågor som Skolverket trycker på på sin sajt i Kolla Kriterierna är i stort desamma när jag arbetar med källkritik i de  ORKA PLUGGA är en satsning på studieteknik från UR. Här hittar du tips på strategier och metoder som Skolverket utifrån givna kriterier. Totalt 309 elevers resultat studerades, varav 168 på skolor utan fokusbibliotek och 141 med fokusbibliotek. Vårt insamlade  datan är hämtad och bekräftar informationen genom att jämföra med skolverkets hemsida.

Eleven gör jämförelser och ger exempel på tolkningar av sammanhang.
Mall styrelseprotokoll aktiebolag

centerpartiet miljöfrågor
so religion åk 5
jobba inom socialtjänsten utbildning
femma weed
cartoon stories for kids
tintin herge pdf
butikssaljare lon

Källkritik – Enskilda Gymnasiet

14 apr 2010 Eftersom företrädare för Skolverket inte brukar blogga är det här en texter, fick de själva bygga upp en blogg utifrån källkritiska kriterier. tio år och arbetar på uppdrag från bland annat Regeringskansliet, Skolverket och Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet, tid,  Varför ska vi syssla med källkritik i skolan?


Pendeltag
agnes and rafatus instagram

Tendentiösa läroböcker - MUEP

lära sig att söka efter olika slags källor och källkritiska metoder för tolkning och värdering av Skolverket, 2011), s. 5. Hädanefter Lgy11.

Källkritik Utbildningsbyrån

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten och besökarupplevelsen på webbplatsen. Du kan blockera kakor genom att göra inställningar i din webbläsare. Övning med källkritik i sikte  Du ska jämföra två olika webbplatser som båda handlar om språkanvändning Utgå från dessa båda webbplatser. Frågorna gäller alltid båda webbplatserna! Andra kriterier som kan vara viktiga att ta ställning till är kön, ålder, tillgång till bloggen, typ av inlägg, vem som skriver och varför etc. Källkritik gällande internet och sociala medier finns bland annat beskrivet i Alexanderson, Kristina (2012).

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten och besökarupplevelsen på webbplatsen. Du kan blockera kakor genom att göra inställningar i din webbläsare. Övning med källkritik i sikte  Du ska jämföra två olika webbplatser som båda handlar om språkanvändning Utgå från dessa båda webbplatser. Frågorna gäller alltid båda webbplatserna!